Kirlian tyopaja/Kirlian Workshops

More kirlian photos and information also in english coming soon…

Olen käyttänyt kirliankameraa teoksissani vuodesta 2003, samana vuonna oli myös ensimmäinen kirlianvalokuvausta käyttäviä työpa. Työpajassa pyydettiin paikallisia ihmisiä tuomaan museoon tai galleriaan itselleen erityisen merkittävän pienen esineen.

Museossa yleisön käyttöön oli annettu työpöytä ja iso paperiarkkia ja pyydetty kirjoittamaan paperiin omin sanoin esineen historiasta ja sen merkityksestä omistajalleen. Tarinat ovat olleet usein hyvin liikuttavia ja kiinnostavia. Useimmat tarinoista ovat hyvin henkilökohtaisia ja käsitelleet joskus hyvinkin kipeitäkin muistoja. Tuntuu siltä, että kertomisen tarve on ollut suuri. Tarinat on saanut kirjoittaa anonyymisti.

Samalla, kun henkilö on työstänyt tekstiään, olen lainannut heidän tuomansa esineen ja vetäytynyt kirliankuvaushuoneeseen. Kuvattuani esineen, olen tulostanut kuvasta suuren ja laadukkana vedoksen. Olen ripustanut esineen, kuvan ja tekstin yhdessä galleriatilan seinälle. Olen hieman vaihdellut installointitapaa. Joskus olen käyttänyt useita valokuvia, joskus vain yhtä.

Esineiden omistajat ovat olleet hyvin kiinnostuneita ottamistani kirliankuvista. Jotkut ovat nähneet niissä merkillisiä asioita, ehkä kuolleiden omaistensa hahmoja tai muita viestejä näkymättömästä maailmasta. Kuvat tarjoavat myös virikkeitä näyttelyn katsojan mielikuvitukselle. Niiden ihmeelliset maailmat tekevät kerrotuista tarinoista ehkä entistäkin maagisempia ja merkityksellisempiä. Pienet, arkiset asiat ja kokemukset saavat niiden avustamana joskus jopa myyttisen tulkinnan. On kiinnostavaa huomata, miten muistot ja niiden tulkinnat hakevat usein myytin kaavaa.

Näyttelyn päätyttyä omistajat ovat hakeneet rakkaan esineensä ja muut materiaalit itselleen. He ovat saaneet myös singneeratun valokuvan mukaansa. Minulle on jäänyt työpajoista vain muisto ja tietystysti dokumentaatio näyttelystä.

Viimeisimmän työpajan järjestin Malmön taidemuseossa 2012. Työpajan pito vaikeutui, koska Polaroid lopetti toimintansa, eikä tarvitsemaani filmilaatua ole enää saatavilla.

(Polaroid 55 oli hienoin filmi ikinä, sellaista ei enää tule…)

Malmö workshop
Kirlian workshop at Malmö Art museum, 2012
Kirlian workshop at Turku Art museum, 2011
Muistojen aurat. Kirlian workshop, Turku Art museum, 2011
Kunsthalle Lophem, Transit to the Invisible, Kirlian worksop, 2004
Transit to the Invisible. Kirlian worksop, Kunsthalle Lophem, Belgium, 2004

Tein pienen videon kuopiolaisesta kirliantuntijasta Veli-Pekka Kuhmosesta.

Veli-Pekka Kuhmonen on perehtynyt killianvalokuvaukseen syvällisemmin, kuin kukaan muu maassamme. Hän on tutkinut menetelmää 1970 -luvulta lähtien. Vuosikymmenten työ on tuottanut hyvin merkillisiä havaintoja. Järjestelmällinen tutkimus ei ole silti pystynyt tuottamaan lopullista tietoa kirliankuvauksen mahdollisuuksista. Raottavatko Kuhmosen tutkimukset silti näkymiä tuntemamme todellisuuden tuolle puolen?

Teos liittyy installatioteokseen ”Labora”,  2011.

x