TIME LOOPS -aikasilmukat

Installaatio, Milja Viita, Veli Granö

TIME LOOPS-aikasilmukat

FORUM BOX, Helsinki, 2017

Teos on nykytaiteen museo Kiasman kokoelmissa. Collections of museum of contemporary art in Kiasma.

“Mitä on runous kuvataiteissa? Käytän sanaa usein, enkä ole koskaan miettinyt asiaa. Granö ja Viita saivat nyt sen esiin konkreettisesti, koska he käyttävät teoksessaan sanoja. Teos ei koostu väitelauseista eikä ole dokumenttikaan. Se ei ole proosaa. Se on perinteisestä kieliopista – myös taiteellisesta kieliopista – poikkeavaa kiteyttävää toisin sanomista, joka järjestää ja herättää ajatuksia totutusta poiketen.” Kirkko ja Kaupunki; Alastoman kriitikon vinkkaus  Kun arkeologia ja nykytaide löytävät toisensa   kirj. Otso Kantokorpi.

“Time Loops käsittelee kommunikointia ja ajan saatossa tapahtuvaa historian murentumista ja unohtamista. Sanat ja sanomalehtienuutisteksti ovat menettäneet teoksessa alkuperäisen merkityksensä tiedon välittäjinä ja muuttuneet ensin rakennusmateriaaliksi, sitten poeettiseksi taideteoksen osaksi. Lopulta ne ovat enemmän äänteitä ja ääniä kuin merkityksiä.” Kulttuurilehti Mustekala Viidan ja Granön monipolvinen ajanlasku   Kirj. SiniMononen.

“Viitas och Granös verk är laddade med poesi och naturmystik. Paradoxalt nog är de ordkarga trots att de är sprängfyllda med ord”  Skriver Camilla Granbacka i Hufvudstadsbladet 8.10.2017 En biljet till framtiden

http://www.forumbox.fi/fi/calendar/61/791-veli-grano-milja-viita/

.

.