Yhden suhde yhteen/One to One

Yhden suhde yhteen, One to One, an installation, 1986

Three photographs, ashes of the door and the chair.

This was one of my earliest installation works. In this work I studied the essence of phenomenon we call photography.

Yksi vanhimmista valokuvainstallaatioistani. Kolme luonnollisen kokoista valokuvaa esittivät hylätyssä huonetilassa olevaa tuolia, jäätyvää vettä ja hylätyn huoneen kiinni teipattua ovea. Kuvien edessä oli kaksi saman kokoista valkoista tasoa, joille oli sijoitettu kuvien esittämien objektien palaneet jäännökset.

Tutkin teoksella valokuvan perusominaisuuksia, mm sen suhdetta aikaan ja tapaa luoda illuusio pysyvästä olemassa-olosta.

x