Edelliset, päättyneet /Just closed

MANIFESTI

Kirlianvalokuvia ja installaatioita

Kirlian Photographs and Installations

2022

Näyttelyssä KUTSUT

Valokuvakeskus Nykyaika, Tampere. Photographic Centre Nykyaika, Tampere, Finland

Säiliöt/BODS

Kauttuan Hunajanhyvät -näyttelyn ripustusta kesällä 2021.
Säiliöt/Pods, glass, skin, tree, installation, 2020.

Kauttuan Säiliöt Kesä 2021

 

MANIFESTI

Kirlianvalokuvia ja installaatioita

Kirlian Photographs and Installations

2020

Manifesti on teos yhteisöstä ja sen sisäisään kätkeytyvistä hajottavista ja tuhoavista voimista, osin voimista, mitä nimitetään pahuudeksi. Manifestissa käsitellään poliittisen väkivallan uhkaa, jota esiintyy epävakaassa yhteiskunnassa. Manifesti on eräänlainen yhteenveto kahdesta edellisestä näyttelystä, se on kypsyvä ja hajanainen kuvaus ihmisen vallanhalusta ja toisaalta hänen sortumisestaan hybrikseen.

Pääosa teoksista on kuvattu kirliankameralla kohteina mm Abderrahman Bouananen käyttämä veitsi sekä Ernst Tandefeltin ja Pekka-Eric Auvisen murhaseet. Nämä esineet on saatu kuvattavaksi keskusrikospoliisilta.

The Manifesto is a work about the community and destructive forces hidden within it. The forces that are called evil. The Manifesto addresses the threat of political violence that exists in a society. The Manifesto is a kind of summary of two previous exhibitions. It is a fragmented description of man’s desire for power and, on the other hand, his collapse into a hubris.

Most of the works have been photographed with a Kirillian camera, including the knife used by Abderrahman Bouanane and the guns of  Ernst Tandefelt and Pekka-Eric Auvinen. These objects have been borrowed from the Central Criminal Police.

.

HIPPOLYTE

http://www.hippolyte.fi

Variation of Sephiroth tree/ Muunnelma maailmanpuusta, kirlian photographs, 2020. Säiliöt/Pods, glass, skin, tree, installation, 2020. © Veli Granö, 2020 (installation photos by Milla Talassalo ©) 

Parantaja/Healer

Äänet/ Voices

2020

Tikanojan taidemuseo, Vaasa

Healer/Parantaja. Veli Granö, Tikanojan taidemuseo. Foto: ©Marcus Lerviks
Äänet/Voices. Veli Granö, Tikanojan taidemuseo. Foto: ©Marcus Lerviks

 

Yön timantit/Diamonds of the Night

2019

Yksityisnäyttely/ Solo show,

Porvoon taidehalli, Läntinen Aleksanterinkatu, 06100 Porvoo

 

 

”Jokaisella olennolla ja objektilla on kaksi puolta: yleinen ja kaikkien ihmisten
näkemä hahmo, mutta niillä on myös toinen aavemainen ja salattu muoto, jonka
vain harvat näkevät.” Giorgio di Chirico

Olen palannut viimeisimmissä veistoksissa ja installaatioissa lasia ja valoa
hyödyntävään kineettiseen teostyyppiin, jonka parissa työskentelin 1990 –luvun
alussa.

Näyttelyn pääteos The Pool yhdistää  yli sata vuotta vanhan
lehtivalokuvan videoon, kun puupaneliin kiinnitetyt lasisauvat siirtävät videon valon
uudessa muodossa ja merkityksessä osaksi valokuvaa.

Teos on tehty yhteistyössä pool -mestaripelaaja ja tietoisuuden tutkija, Pessi Lyyran kanssa.

Yön timantit/Diamonds of the Night –teos
viittaa Jan Nemecin saman niminen elokuvaan vuodelta 1964.

Pikkugalleria Fikkaan ripustamani ISÄ, isä on muistoteos rakkaalle isälleni.

 

”Every creature and object has two sides: universal and of all people
seen figure, but they also have another ghostly and hidden form which
only a few see.” Giorgio di Chirico

I have returned to glass and light in the latest sculptures and installations
to the utilizing kinetic type of work that I worked on in the 1990s
at the beginning of.

The main work of the exhibition, The Pool, combines over a hundred years old
magazine photo to video, when the glass rods attached to the wooden panel transfer the light of the video
in a new form and meaning into a photograph.

The work was made in collaboration with master pool player and researcher of consciousness, Pessi Lyyra.

Koetalo, osa 1/

 Experimental house, part 1

2019

7-kanavainen videoinstallaatio

Helsingin kaupunginmuseo

 ”Experimental house” part 1

7- channel video installation

 

”Koetalo” osa 1

Suomeen rakennettiin 1990-luvulla muutamia utopistisia koetaloja, joissa tutkittiin häiriötöntä asumista. Veli Granön installaatioteos Koetalo kertoo koesarjan viimeisestä, vuonna 1997 Helsinkiin valmistuneesta talosta. Sen äänieristys oli täydellinen. Asukkaat oli eristetty tehokkaasti toisistaan, kuin jokainen asunto olisi ollut oma itsenäinen maailmansa. Maailma oli myös talon ulkopuolella vakaa ja häiriötön. Historia oli ikään kuin katoamassa kuuloetäisyyden ulkopuolelle.
Koetalon perinteisissä euroviisuvalvojaisissa koettiin yllätys vuonna 2006. Euroopan kylmimmiltä takamailta esiin kaivautunut hirviölauma nousi Ateenassa, demokratian syntysijoilla, lavalle ja valloitti hetkeksi Euroopan kulttuurisen ilmapiirin. Lordi voitti Eurovision laulukilpailun kaikkien aikojen korkeimmalla pistesaaliilla. Koetalon täydellinen äänieristys ei kyennyt enää kätkemään sitä tosiseikkaa, että historia oli palannut Eurooppaan. Koetalo-teossarjan toinen osa valmistuu 2020.

”Experimental house” part 1

A few utopian test buildings were constructed in Finland in the 1990s to study living conditions free of disruption.​ This installation tells about the last of these houses. Completed in 1997, its soundproofing was perfect. The occupants were effectively isolated from each other, as if each flat constituted an independent world of its own. The world outside, too, was stable and free of disturbances. History itself seemed to almost disappear beyond the sense of hearing.

During the traditional Eurovision Song Contest viewing at the test house in 2006, something unexpected happened: a band of monsters from the coldest regions of Europe got on stage in Athens, the birthplace of democracy, and for a moment captured the cultural attention of Europe. Lordi won the contest with the highest score ever recorded. The perfect soundproofing of the test house was no longer able to hide the fact that history had returned to Europe. The second part of his art series Experimental House will be completed in 2020.